Đang tải... Vui lòng chờ...

Tuyển dụng tại CHUYÊN IN Việt Nam

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ (02 NAM/NỮ)
Phụ trách thiết kế mọi ấn phẩm về thương hiệu, marketing, IN ấn theo yêu cầu khách hàng: Logo, BIS, profile, poster, Brochure, Catalogue, Flyer, Leaflet, Pano, các mẫu template… - Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, tạo mẫu thiết kế, ý tưởng, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế. - Đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian yêu cầu và có khả năng làm việc độc lập và chịu dưới áp lực cao khi làm việc nhóm.

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ (05 NAM/NỮ)
Phụ trách thiết kế mọi ấn phẩm về thương hiệu, marketing, IN ấn theo yêu cầu khách hàng: Logo, BIS, profile, poster, Brochure, Catalogue, Flyer, Leaflet, Pano, các mẫu template… - Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, tạo mẫu thiết kế, ý tưởng, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế. - Đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian yêu cầu và có khả năng làm việc độc lập và chịu dưới áp lực cao khi làm việc nhóm.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG (02 NAM/NỮ)
Phụ trách công việc kế toán nội bộ, theo dõi đơn hàng, công nợ khách hàng, công nợ đối tác - NCC, xuất hóa đơn, bộ chứng từ hàng hóa, các công việc khác liên quan đến kế toán nội bộ và đơn hàng.

Chuyên viên LẬP TRÌNH PHP
Chuyên viên LẬP TRÌNH PHP
- Lập trình xây dựng và tối ưu hệ thống quản lý nội dung CMS. - Chuyển đổi thiết kế đồ họa (.psd, .png) thành code xHTML/CSS. - Phối hợp với bộ phận thiết kế để lên mẫu và triển khai mẫu cho dự án Webmau123.com - Phối hợp với bộ phận R&D, BOD để triển khai dự án Chuyenin.vn, BizBrand.vn và VICMart.vn - Tham gia và team xây dựng và phát triển hệ thống ứng dụng, quản lý doanh nghiệp trên internet. - Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Không tồn tại Thư viện ảnh hoặc Thư viện ảnh bạn chọn chưa có ảnh nào được hiển thị!